BSU – Bustadsparing for unge

BSU er fortsatt den mest lønnsame spareforma for deg under 34 år. Du får skattefrådrag, den beste renta vi har og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bustad. Frå 2023 er skattefrådraget endra frå 20 til 10%, slik at maks skattefrådrag no er 2.750 kr.
 • Spar inntil 27.500 kr kvart år, til saman 300.000 på BSU
 • Inntil 2.750 kr i skattefrådrag kvart år
 • Vår beste rente
Kontakt meg om BSU

BSU - Boligsparing for unge

BSU er eit svært gunstig spareprodukt som gjer vegen til eigen bustad kortare. Du får banken si beste innskotsrente, skattefrådrag og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bustad.

Med boligsparing for unge kan du spare inntil 27.500 kroner i året og inntil 300.000 kroner totalt i løpet av spareperioden. Årleg skattefrådrag for maksimalt innskot er 2.750 kroner.

 • Du kan spare med BSU til og med det året du fyller 33 år.
 • Du bind deg ikkje til fast sparing.
 • Du får banken si beste rente på innskot.
 • Kan brukast til kjøp av bustad eller til nedbetaling av lån på bustad.
 • Ektefellar og sambuarar kan opprette kvar sin BSU-konto.
Kontakt banken for å opprette BSU-konto. 

BSU Pluss utan skattefradrag

Dersom du har ordinært BSU kan du i tillegg spare i BSU Pluss.
Du vil framleis få ei god innskotsrente, men ikkje skattefrådrag. For å få skattefrådrag bør du prioritere å spare i BSU først.

 • God rente på innskot
 • Du bind deg ikkje til fast sparing
 • Ektefellar og sambuarar kan opprette kvar sin BSU Pluss
 • Same årlege sum + totalbeløp som på BSU (27.500/300.000)
Kontakt banken for å opprette BSU Pluss utan skattefradrag.

For å ta ut pengane og avslutte kontoen må banken varslast skriftleg minst 32 dagar i framkant.