Prisliste

Oversikt over prisar, renter og gebyr. For bedrifter, sjå nedst på sida.

Banksparing

Bustadlån

Forbrukslån og refinansiering

Billån - priser

Billån i Tysnes Sparebank

Lån til andre køyretøy

Bankkort

Kredittkort

Kontanttjenester i butikk

Sparing i fond - priser

Forsikring - priser

Nettbank og betaling

Manuelle tenester

Bedrift

Innskuddsbetingelsar

Utlånsbetingelsar

Bankkort

Priser

Nettbank og betalingstenester

Kontanttjenester i butikk

Samanlikne prisar

Du kan samanlikne prisane våre med prisar frå andre selskap på Finansportalen

Kontakt oss

Treng du hjelp med våre digitale løysingar eller finn du ikkje da du leitar etter? Trykk på knappen under for å finne kontaktinfo til banken, samt svar på vanlege spørsmål.