Om banken

Tysnes Sparebank er ein sjølvstendig sparebank, med tradisjoner tilbake til 1863. Banken har sitt hovudkontor på Våge i Tysnes kommune. I tillegg har banken filialar i Kvinnherad, Bergen, Odda og Stord.

Den unike lokalbanken

Me er den lokale, kompetente og frittståande sparebanken i regionen, og har over lang tid hatt høg kundetilfredshet. Bli kunde i Tysnes Sparebank - så får du oppleva kvifor.

Opningstider og adresser

Kontakt oss

Finn du ikkje det du leiter etter her så kan du kontakte oss på: 

Telefon: 53 43 03 00
e-post: post@tysnes-sparebank.no


✓ Kva kan du forventa av oss?

Alt me gjer i banken styres frå våre verdiar "VET":

Verdiskapande:
Me skapar verdiar for våre kundar, tilsette, samfunnet og eigarar.

Engasjerte: Me er engasjert i kvar enkelt kunde, engasjert i våre medarbeidarar og vårt lokalsamfunn.

Tilgjengeleg: Me skal vera tilgjengeleg for våre kundar. Du har ein personleg rådgjevar som du kan kontakte når behovet oppstår. Me har eit kundesenter som du kan kontakte på telefon fram til kl. 23.00 kvar eineste dag.