Bubilforsikring

Bubilforsikring

Eig du bubil, kan du forsikre den hos oss


Bubil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
       
Fastmontert utstyr inntil 50 000 kroner
Tap av nøkkel **
Feilfylling av drivstoff **
Ferieavbrot inntil 1500 kr per dag i maks 14 dagar (overnattings-/leigebilutgifter)
Campinglausøyre inntil 100 000 kroner
Maskinskade inntil 6 år og/eller 60 000 kjørte km

Skade som skuldast gnagarar, insekt og andre skadedyr
 Fuktskadar for bubilar nyare enn 15 år med årleg fuktighetstest

Lausøyre inntil 20 000 kroner (kan utvidast til 80 000 kroner)

Skade på køyretøy


Redning/veihjelp

Tjuveri

Brann

Ulykke*Rettshjelp


Ansvar


*Eigen forsikring som kan kjøpes som eit tillegg på alle forsikringsalternativene. Se fullstendige vilkår (pdf). ** Gjelder fra 01.01.2024.

Bubilforsikring Pluss

Bobil Pluss er vårt beste forsikringsalternativ for bubil og caravan. I tillegg til alt det vanlege bubilforsikringa omfattar, dekkjer Bobil Pluss maskinskade i inntil ti år, eller fram til bilen har køyrt 200.000 km.

I tillegg dekkjer ho blant anna:

  • utgifter til overnatting og leigebil i samband med ferieavbrot
  • lausøyre med inntil 100.000 kroner