Resultater:

Eika Spar hadde i januar en positiv avkastning på 4,82%. Resultatet er 0,31% bedre enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEBX – som på sin side endte opp 4,51%.

Indeksen er 50% OSEBX og 50% MSCI World, mens Eika Norge følger OSEFX. Største forskjell er at Equinor veier 20% i BX og 7,5% i FX. Når Equinor gjør det bra blir det umulig for Spar å henge med. Tilsvarende positivt når Equinor gjør det dårlig.

Markedsutvikling:

I det norske markedet i januar måned opplevde vi en velkjent sektorrotasjon i det norske aksjeuniverset. Investorer handlet opp aksjene som gjorde det dårlig i fjor og solgte de som gikk bra. Januar måned er ofte fylt med optimisme i markedet, så aksjene med høy operasjonell giring og store vekstutsikter (vekstaksjer) var å foretrekke. Av disse var Adevinta opp 29,18% og Schibsted opp 14,94%. En annen aksje som gjorde det bra i januar måned var sjømatselskapet Mowi. Det florerer av teorier rundt grunnrenteskatten på sjømatsektoren og i januar kom det noen datapunkter på redusert skattetrykk. Mowi endte opp derfor opp 9,71% i januar måned.

I den nordiske månedsrapporten for november i fjor skrev vi at «optimismen i markedet skyldes forventninger om at rentetoppen er nær og at vi dermed kan få en mindre dyp konjunkturnedgang, noe som blir omtalt som en «myk landing. Vi merker oss at begrepet «myk landing» stadig oftere blir brukt til å beskrive den realøkonomiske utviklingen både i USA og Europa. 

Forventninger om en «myk landing» i USA og Europa, forventninger om at rentetoppen er nær, og forbedret vekstutsikter for kinesisk økonomi har styrket investortilliten og risikoviljen. Vekst- og rentesensitive sykliske selskaper, slik som industri og konsumvarer, har gitt den beste avkastningen så langt i år, og januar var preget av at mange av fjorårets tapere er blitt årets vinnere. Gjennom januar har også selskaper begynt å rapportere sine resultater for fjerde kvartal i 2022. Det gjennomgående temaet for selskaper som har levert sine resultater er at inntekter fortsatt er sterke og på linje med forventninger, mens profittmarginer er under analytikernes estimater. Kostnadsinflasjon er fortsatt gjeldene for en rekke selskaper, mens evnen til å videreføre kostnadsøkninger via økte priser avtar. Vi forventer fortsatt at inntjeningsestimater for 2023 skal kuttes. 

Kostnadsinflasjon er fortsatt gjeldene for en rekke selskaper, mens evnen til å videreføre kostnadsøkninger via økte priser avtar. Vi forventer fortsatt at inntjeningsestimater for 2023 skal kuttes. I forvaltningen av Eika Norden fondet er vi fortsatt opptatt av å velge selskaper med positiv inntjeningstrend og attraktiv. Vi sikter på en balansert portefølje som en innebærer en blanding av verdi- og vekstselskaper.

Den globale avkastningen i januar 2023 var den høyeste januar-avkastningen for MSCI World siden 1992. For den teknologitunge Nasdaq indeksen samt for SP500 indeksen, som inneholder de 500 viktigste selskapene i USA, må man tilbake til 1997 for å finne en sterkere januar, målt i norske kroner. De fleste sentralbanker fortsatte i desember 2022 sin inflasjonskamp ved å øke rentene. De kommuniserte samtidig at de ser for seg videre innstramninger og en fortsatt stram pengepolitikk gjennom store deler av 2023, men at takten og størrelsen på renteøkningene vil avhenge av utviklingen i  inflasjonstallene. I USA har inflasjonen gjennom de siste månedene indikert en fallende tendens, noe som forklarer den sterke oppgangen i spesielt det amerikanske aksjemarkedet hvor investorene ser en høyere sannsynlighet for at den amerikanske sentralbanken får ned inflasjonen og unngår en resesjon («soft landing»). Markedet priser også inn at sentralbanken begynner å redusere rentene fra sommeren 2023. En bekymring er at arbeidsmarkedet i USA fortsatt er svært stramt, noe som innebærer en risiko for at en fortsatt høy lønnsvekst vil forankre inflasjonen på et høyere nivå slik at rentene blir liggende høyere lenger enn det som prises inn i dag.  

Eika Spar er et aksjefond som består av 50% norske aksjer, 37,5% globale aksjer og 12,5% nordiske aksjer. For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med fondene Eika Norge, Eika Norden og Eika Global.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.