Sparing og pensjon

Sparing og pensjon

Det er ulike måtar å spare på. Det er smart å ha ein sparebuffer - eller reservekapital - på sparekonto. I tillegg er det lurt å spara langsiktig i fond. Då kan du, over tid, få ein høgare forventa verdiauke enn å ha pengane på konto. Uansett spareform, du får den fulle oversikta i spareappen Smartspar