Investorinformasjon

Her kan du lese og laste ned våre års- og delårsrekneskap, samt finne informasjon om eigenkapitalbevis i Tysnes Sparebank.

Obligasjonslån

Tysnes Sparebank har følgjande obligasjonslån

Eigenkapitalbevis