Å refinansiering av bustadlånet

Å refinansiering av bustadlånet

Å refinansiere betyr å gjere endringar i dagens lån. Du kan auke bustadlånet fordi du treng pengar til ein større oppussing, eller du kan samle dyr gjeld inn i eit bustadlån med lågare rente. Fordelen med å samle gjeld éin stad er at du kan få betre vilkår og meir kontroll og oversyn.

Grunnar til å refinansiere bustadlånet

 • Få bedre rente 

  Når boligen har steget i verdi, eller du har nedbetalt på lånet.

   


 • Slå saman lån

  Når du vil samle dyre lån inn i lånet med best rente.
 • Auke bustadlånet


  Når du skal du pusse opp eller byggje ut.

Renter og vilkår på våre lån

Bustadlån