Grønt bustadlån

Grønt bustadlån

Det gunstigaste lånet for deg som har eller skal kjøpe ein energieffektiv bustad med energimerking A eller B. Lånet gjeld også for oppgradering av gammel bustad til betre energistandard.

Dette betyr energimerking A og B

Energimerke A: Bustaden har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til betre isolasjon og vindauge. Passivhus vil få A.

Energimerke B: Bustaden har varmepumpe eller solenergi og/eller betre isolasjon og vindauge enn krava i byggeforskriftene. Typa bustad, byggeår og bruksareal vil òg påverka energiklassen

Slik finn du energimerke på bustaden

Skal du kjøpa bustad står energimerke alltid i prospektet. Du kan òg finne energimerke ved å logge inn på energimerking.no. Her får du energimerke ved å gi opp typa bustad, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte