Kvifor bør du velje oss?

For oss er kvar enkelt kunde viktig. Vi ynskjer å vere med deg heile livet og vere ein støttespelar for små og store økonomiske val. Vi hjelper deg å realisere dine planar og mål. Våre dyktige rådgjevarar har lokalkunnskap og kan tilby personleg økonomisk rådgjeving. Vi skal vere ein bank du kan stole på - både i dag og i framtida!
  • Personleg rådgiving
  • Alle produkt du treng
  • Ein bank der du bur
Ja, eg vil bli kunde (krev BankID)

Den unike lokalbanken

Me er den lokale, kompetente og frittståande sparebanken i regionen, og har over lang tid hatt høg kundetilfredshet. Bli kunde i Tysnes Sparebank - så får du oppleva kvifor.

✓ Kva kan du forventa av oss?

Alt me gjer i banken styres frå våre verdiar "VET":

Verdiskapande:
Me skapar verdiar for våre kundar, tilsette, samfunnet og eigarar.

Engasjerte: Me er engasjert i kvar enkelt kunde, engasjert i våre medarbeidarar og vårt lokalsamfunn.

Tilgjengeleg: Me skal vera tilgjengeleg for våre kundar. Du har ein personleg rådgjevar som du kan kontakte når behovet oppstår. Me har eit kundesenter som du kan kontakte på telefon fram til kl. 23.00 kvar eineste dag.

Støtt bygda di, sett innskudda dine lokalt!

"Set du pengane dine i bygdebanken, stør du arbeidsliv og tiltak i bygda di". Slik var ordlyden i annonsa vår i 1958, og dette er like gjeldande i dag. Flytt innskota dine til lokalbanken og støtt oppunder nærmiljøet ditt.

Å spare på konto er føreseieleg og sikkert. Hos oss kan du spare i BSU, på fastrentekonto eller på sparekonto. Hugs at du alltid bør ha ein buffer i tilfelle noko uventa skulle skje.

Opningstider og adresser

Kontakt oss

Ver vennlig å fyll ut namn
Ver vennlig å legg igjen ei melding
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Ver vennleg å skriv inn ei gyldig e-postadresse