Det er heldigvis mange ting du som reisande sjølv kan vere oppmerksame på for å unngå å bli ramma av sjukdom på ferien. 

Unngå "turistmage"

Reisemage skuldast bakteriar i maten og i vatnet eller bakteriar ein får i munnen frå sine eigne ura hender. 

 • God handhygiene: sørg for å vaske hendene ofte og grundig, og nytta gjerne eit bakteriedrepande middel for å sikre at hendene blir heite reine, og ver ekstra nøye med dette i samanheng med måltid. 
 • Ver oppmerksam på kva du et. Maten bør helst vere klipt eller kokt, fordi det reduserer risikoen for at det oppstår ein infeksjon etterpå. 
 • Ikkje drikk vann frå vasskrana, heller ikkje når du pussar tenner. 

Badeferie: Gode råd ved bading i basseng og i havet

Dersom ein er mykje i vatnet kan det skape problem med ørne,spesielt hos barn som får vatn i øyregangane. 

 • Sørg for å tørke øra godt med eit handkle etter bading. 
 • Hugs å ta pausar frå bading no og då, slik at øra får ein pause frå vatnet. 

Solbrenning 

Sola er ofte sterkare når ein reiser sørover, og ein oppheld seg dessutan meir utandørs. Det er derfor viktig å vere nøye med å verne deg mot sola slik at du unngår solforbrenning. 

 • Benytt ein passande solfaktor heile dagen.
 • Sørg for å opphalde deg i skuggen mellom klokka 12-15. 
 • Spedbarn bør helst unngå helt å opphalde seg i direkte sollys, fordi dei ikkje sjølv kan skifte stilling eller plass. 

Andre gode råd:

 • Sørg for å oppretthalde væskebalansen - drikk rikeleg med vatn. 
 • Hugs bakteriedrepande middel til hendene på flyturen. Du kan lett pådra deg luftvegsinfeksjonar i flyt, kor du berøer mange ting blant annan bagasje, vippebordet, armlenar osv. 
 • Sørg for å ta dei vaksinane som er påkravde for destinasjonen din. 

Kjelde: SOS International