Skyhøge straumprisar, auka matprisar og stigande rente er faktorar som gjer at dei fleste av oss tenkjer litt meir over kor pengane går. Det er den god grunnen for, men ikkje på einkvar kostnad. Konsekvensane kan bli store.

Lad bilen din på ein sikker måte

Feil lading av el-bil kan i verste fall føre til varmgang og brann. Mange ladar bilen på natta når heile familien ligg og søv. No må du faktisk montere ladestasjon for å få lada bilen din heime på lovleg vis. Ein riktig installert ladestasjon er ei mykje sikrare ladeløysing enn ein stikkontakt. Vanlege stikkontaktar er ikkje tilsikta for lading av elektriske bilar, og tålar ikkje langvarig høg belasting. Ein heimeladar kostar nokre tusenlappar og er verdt kostnaden med tanke på risikoen som blir teken ved å lade på ulovleg (og farleg) vis.

Unngå pipebrann

Kvart år opplever mange hus- og hytteeigarar at det begynner å brenne i pipa. I vinter blir fleire pipebrannar venta enn normale, sida mange vel å fyre med ved i staden for straum på grunn av dei auka straumprisane. Det viktigaste du gjer for å unngå pipebrann er å bruke tørr og god ved. Det er også viktig å fyre riktig. Sørg for å ha god trekk til det har tatt ordentleg fyr, og reguler trekken til den brennar med rolege flammar.

Ikkje skrue av straumen på hytta

Vi fraråder hytteeigarar å skru av eller senke temperaturen for mye. Har du hytte med innlagt vatn bør varmen vêre på for å unngå vasskadar. Dei viktigaste romma du bør halde varmt er kjøkkenet. Særleg dersom du har oppvaskmaskin - her er den tronge passasjeren kvar vatn lett kan fryse. Dersom du har bestemt deg for å redusere straumbruken og redusere oppvarminga bør du ikkje skru ned varmen til lågare enn 8-10 gradar. Ein liten varmeomn hjelper lite dersom det er mange minusgradar ute. Du vil gjerne spare pengar på straum, men her kan konsekvensen bli langt dyrare enn straumrekninga.

Steng av hovudkrana

Nokon ønskjer å tømme vassrøyra før vinteren. Dette er ein omfattande prosess som du bør vurdere å få profesjonell hjelp til. Det enklaste vil vêre å stengje av hovudkrana, og det bør du absolutt gjere kvar gong du forlèt hytta dersom det er lenge til neste gjesting. Då unngår du dei verste skadane.

Tryggleik i ei usikker tid

Sist men ikkje minst: Ikkje fjern tryggleiken din i ei usikker tid! Somme tenkjer kanskje det er pengar å spare på å seie opp forsikring. Konsekvensane kan bli store dersom tryggleik og forsikring blir fjerna helt. Ta heller ein prat med oss angående dekningssummen.