Trafikkforsikringsavgift

Mange har kanskje spørsmål rundt endringa frå årsavgift på køyretøy til trafikkforsikringsavgift til staten som kom 1. januar 2018. Her svarar vi på dei ofte stilte spørsmåla rundt endringa.

Kva er trafikkforsikringsavgift til staten?

Betaling av trafikkforsikringsavgift

Avgift + forsikring

Trafikkforsikringsavgift ved kjøp og sal

Dette må du vite

  • Årsavgift for køyretøy blir erstatta av trafikkforsikringsavgift til staten.
  • Avgifta vil no bli kravd inn av forsikringsselskapa.
  • Avgifta blir ein del av bilforsikringa di.
  • Du betaler berre trafikkforsikringsavgift for dei dagane køyretøyet er forsikra.

Kjøp bilforsikring

Er bilen din godt nok forsikra? Vel mellom ansvarsforsikring, delkasko, kasko, eller vår beste alternativ Bil Pluss.