Barneforsikring

Barneforsikring

Barna er noko av det mest dyrebare vi har. Ei barne- og ungdomsforsikring sikrar barnet økonomisk dersom noko uventa skulle skje.

Forsikringa gir utbetaling ved

Medisinsk invaliditet som skuldast sjukdom eller ulukke

Tilpassing av bustad og tilskot til tekniske hjelpemiddel

Dagpengar i samanheng med opphald på sjukehus eller liknande

Utvalde alvorlege sjukdomar

   √   

Behov for langvarig pleie/omsorg

Dødsfall

Arbeidsuførleik

 

Behandlingsutgifter

 
Økonomisk bistand til foresatte ved utvalde sjukdommar/skadar  

Sjå fullstendige vilkår (pdf).

Visste du at...

  • Du kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring frå barnet ditt har fylt tre månader og inntil fylt 18 år. Forsikringa gjeld fram til fylte 26 år. 
  • Forsikringa gir dekning i tillegg til det ein får frå folketrygda, og kan gi deg som forelder økonomisk moglegheit til å tilpasse kvardagen for å vere saman med barnet ditt.