Dødsbu - kva må du hugse på?

Det er mykje å setja seg inn i når ein i nær familie eller omgangskrets går bort. Kva må ordnast, og kva reglar må ein forhalda seg til? Vi har sett saman nokre tips for at det skal vera lettare å forstå og hugse på alt ein bør ta tak i med eit dødsbu

Kva må ordnast når ein av dine kjære døyr?

Det kan kjennast vanskeleg å tenka på praktiske spørsmål når du nettopp har mista nokon nære. Rådgivarane våre hjelper deg med alt rundt det økonomiske. Ta kontakt for ein prat.

Nokre definisjonar