Resultater:

Eika Balansert hadde i januar måned en positiv avkastning på 1,72%. Resultatet er -1,40% svakere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte opp 3,12%. (Referanseindeksen er en sammensatt Indeks (50% VINXCAPNOK NI og 50% NORM)). 

Markedsutvikling:

I det norske markedet i januar måned opplevde vi en velkjent sektorrotasjon i det norske aksjeuniverset. Investorer handlet opp aksjene som gjorde det dårlig i fjor og solgte de som gikk bra. Januar måned er ofte fylt med optimisme i markedet, så aksjene med høy operasjonell giring og store vekstutsikter (vekstaksjer) var å foretrekke. Av disse var Adevinta opp 29,18% og Schibsted opp 14,94%. En annen aksje som gjorde det bra i januar måned var sjømatselskapet Mowi. Det florerer av teorier rundt grunnrenteskatten på sjømatsektoren og i januar kom det noen datapunkter på redusert skattetrykk. Mowi endte opp derfor opp 9,71% i januar måned.

I den nordiske månedsrapporten for november i fjor skrev vi at «optimismen i markedet skyldes forventninger om at rentetoppen er nær og at vi dermed kan få en mindre dyp konjunkturnedgang, noe som blir omtalt som en «myk landing. Vi merker oss at begrepet «myk landing» stadig oftere blir brukt til å beskrive den realøkonomiske utviklingen både i USA og Europa. 

Forventninger om en «myk landing» i USA og Europa, forventninger om at rentetoppen er nær, og forbedret vekstutsikter for kinesisk økonomi har styrket investortilliten og risikoviljen. Vekst- og rentesensitive sykliske selskaper, slik som industri og konsumvarer, har gitt den beste avkastningen så langt i år, og januar var preget av at mange av fjorårets tapere er blitt årets vinnere. Gjennom januar har også selskaper begynt å rapportere sine resultater for fjerde kvartal i 2022. Det gjennomgående temaet for selskaper som har levert sine resultater er at inntekter fortsatt er sterke og på linje med forventninger, mens profittmarginer er under analytikernes estimater. Kostnadsinflasjon er fortsatt gjeldene for en rekke selskaper, mens evnen til å videreføre kostnadsøkninger via økte priser avtar. Vi forventer fortsatt at inntjeningsestimater for 2023 skal kuttes. 

Kostnadsinflasjon er fortsatt gjeldene for en rekke selskaper, mens evnen til å videreføre kostnadsøkninger via økte priser avtar. Vi forventer fortsatt at inntjeningsestimater for 2023 skal kuttes. I forvaltningen av Eika Norden fondet er vi fortsatt opptatt av å velge selskaper med positiv inntjeningstrend og attraktiv. Vi sikter på en balansert portefølje som en innebærer en blanding av verdi- og vekstselskaper.

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling siste måned. I førstehåndsmarkedet har aktiviteten økt og det er gjort mange emisjoner både innen Investment Grade og High Yield de siste ukene. Norges Bank holdt styringsrenten uendret i januar, men forventer å heve den ved sitt neste møte i mars. 

 

For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med fondene Eika Norden, Eika Norge og Eika Kreditt.  

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.