Å kjøpe sitt første heim kan vere ei spennande, men også ein overveldande oppleving for mange. Når ein har fått finansieringsbeviset, kan det vere lurt å byrje å planlegge økonomien for å sikre at ein har råd til boliglånet, samtidig som ein kan handtere andre utgifter knytta til oppussing og innreiing.

Sett opp eit budsjett

Det første steget i å planlegge økonomien er å setje opp eit budsjett. Dette vil gi deg ei oversikt over inntektene og utgiftene dine og hjelpe deg med å finne ut kor mykje du kan avsetje til oppussing og kjøp av ting du treng til å innrede heimen.

Sett opp ulike kontoar til ulike formål

Det kan vere lettare å halde seg til budsjettet om du set opp fleire kontoar i nettbanken til ulike formål. Ha ein eigen konto der lånet blir trekt frå, ein til rekningar og ein til mat. På den måten gjer du det enklare for deg sjølv å avsetje pengar til det du treng og halde deg til budsjettet.

Tenk langsiktig

Når du kjøper ein heim, er det ein langsiktig investering. Tenk gjennom kva behov du har i dag, men også korleis du planlegg livet dei neste åra. Planleggjer du å pusse opp, er det lurt å tenkje langsiktig og velje tidlause løysingar på dei dyrare tinga, slik at du heller kan bytte tilbehør for å følgje trendar.

Prioriter naudsynte ting

Når du byrjar å innrede heimen din, er det viktig å prioritere naudsynte ting først. Til dømes, før du kjøper dyre møblar eller elektronikk, bør du sørge for at du har alle dei viktigaste tinga som kjøleskap, komfyr, senger og liknande. Sjå gjerne etter brukte alternativ. Med litt kreativitet og maling kan mange ting bli som nye.

Vurder å leige ut ein del av heimen

Om du har ein større heim, kan du vurdere å leige ut ein del av heimen for å auke inntektene og redusere utgiftene. Dette kan vere særleg nyttig om du har ein ekstra leilegheit eller soverom. Bruk inntektene til å nedbetale lånet eller byggje opp ein bufferkonto.

Spar til uforutsette utgifter

Sjølv om du har planlagt nøye, vil det alltid dukke opp uforutsette utgifter når du eig ein heim. Det kan vere lurt å setje av litt pengar kvar månad for å dekke desse uforutsette utgiftene.

Søk råd frå rådgjevaren din

Om du kjenner behovet for hjelp til å planlegge økonomien din, kan du ta kontakt med oss for ein samtale. Gode råd er alltid verdifulle.