Forsikring av storbil

Vi forsikrar lastebilar på over 3,5 tonn. Velj den forsikringa som passar deg og ditt behov best.
  • Sikra erstating sjølv om sjåføren er skuld i skadane
  • Inkludrar psykologisk fyrstehjelp ved skade
  • 20 prosent rabatt om det berre er eigar som køyrer bilen
Kontakt meg om storbilforsikring

Meld skade

Hos oss melder du skade på bedriftskøyretøyet ditt ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: +47 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Dette dekkjer forsikringa

Sjå kva slags forsikring som passer deg og ditt behov.
Kasko Brann/tjuveri Ansvar
Vognskade
Tjuveri
Brann

Glas
Redning
Psykologisk fyrstehjelp ved skade
Ansvar
Rettshjelp

Tilleggsforsikringer

Med tilleggsforsikringane våre kan du skreddersy forsikringa di etter dei ønskjer og behov du har. Tabellen viser kva tilleggsforsikringar du kan velje i og dei ulike forsikringsalternativa.

Kasko Delkasko Ansvar
Avbrot
Henger tilhøyrande andre
Snøplog og skjær

Godsansvar
Gods i kran
Førar og passasjerulukke