Bondens ulukke

Sikre deg som bonde og din familie med eigen ulykkesforsikring.
  • Enkel forsikring som er særleg gunstig for heile familien
  • Kan gjelde for både bonde og ektefelle/sambuar samt barn og fosterbarn
  • Gjeld for alle heimebuande barn under 20 år
Kontakt meg om bondens ulukkesforsikring