Ansvarsforsikring

Forsikringa dekkjer det rettslege erstatningsansvaret for fysisk skade på person eller ting som bedrifta eller produktet forårsaker.
  • Omfattar ansvar som eigar eller brukar av fast eigedom
  • Tilleggsforsikring for bedrifter som utøver virksomheten sin innan fleire bransjar
  • Speditøransvarsforsikring kan også kjøpast
Kontakt meg om ansvarsforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Fleire typar ansvarsforsikring

For verksemder som driv innan ulike bransjar, kan det vera aktuelt med fleire ansvarsforsikringar.

  • Næringsforsikring. Teiknar du næringsforsikring får du ein heilheitleg pakkeløysing kor alminneleg ansvarsforsikring med produktansvar er inkludert.

  • Styreansvarsforsikring. Aksjeselskap, burettslag og stiftelsar bør vurdera å teikne styreansvarsforsikring. Som styremedlem kan man bli stilt økonomisk ansvarleg for feil styret har gjort.

  • Bilansvarsforsikring. Har bedrifta firmabil må du teikna bilansvarsforsikring som omfattar personskader og skader på andre sine ting og kjøretøy.