Kva er bustaden din verdt?

Bestill ei verdivurdering av din noverande bustad, så veit du meir kva du har å gå på.

Kvifor verdivurdering

Vurderer du ny bustad?
Har du verdivurderinga i boks kan du lettare planleggje jakta på ny bustad.

 
Kor mykje eigenkapital har du i bustaden?
Dei dyktige meklarane i Aktiv kjenner nabolaget ditt, potensielle kjøparar og veit kva som er marknadsverdien for akkurat din bustad.

Lyst på betre rentevilkår?
Med ei fersk verdivurdering i handa har du betre tryggleik og kan:refinansiere bustadlånet ditt til betre vilkår.

Vi samarbeider med Aktiv Eiendomsmegling

Det er mykje spenning knytt til det å kjøpe og selja bustad. For dei fleste er det jo den største økonomiske  investeringa ein gjer i livet. Vi kan hjelpe til slik at prosessen blir trygg og enkel for deg, og gjennom samarbeidet vårt med Aktiv hjelper vi deg gjennom heile bustadreisa. 

Vi kjenner deg og historia di, og saman kan vi ta den viktige samtalen rundt langsiktigheit og økonomi. Våre meklarar i Aktiv støttar deg rundt kjøp og sal, og sørgjer for at dette skjer på ein trygg og god måte. 

Saman leier vi deg gjennom ei god og trygg bustadreise!

Vil du bli kontakta av ein av eigedomsmeklarane våre?

Du vil bli kontakta av ein eigedomsmeklar innan kl. 12 neste virkedag

Ver vennlig å fyll ut namn
Ver vennlig å fyll ut adresse
Ver vennleg å skriv inn eit gyldig postnummer
Ver vennleg å skriv inn eit gyldig telefonnummer eller e-postadresse