Aktiv - vår eigedomsmeklar

Gjennom samarbeidet vårt med Aktiv Eiendomsmegling kan vi hjelpe deg gjennom heile bustadreisa, og sjå til at prosessen blir trygg og enkel for deg.
  • Personleg rådgjeving gjennom heile prosessen med kjøp og sal
  • Tett samarbeid mellom eigedomsmeklar og bank
  • Lokal kunnskap i alle ledd

Vil du bli kontakta av ein av eigedomsmeklarane våre?

Du vil bli kontakta av ein eigedomsmeklar innan kl. 12 neste virkedag

Ver vennlig å fyll ut namn
Ver vennlig å fyll ut adresse
Ver vennleg å skriv inn eit gyldig postnummer
Ver vennleg å skriv inn eit gyldig telefonnummer eller e-postadresse

Valet er ditt

Val av eigedomsmeklingsføretak skal vere fritt. Eigedomsmeklingsføretak kan ikkje inngå oppdrag om eigedomsmekling dersom inngåinga av oppdraget er sett som vilkår i avtale om anna enn eigedomsmekling, f. eks. tilbod om lån eller andre banktenester, jf. Lov om eigedomsmekling § 6-3 (3).