Banksparing

Hos oss kan du spare i BSU og andre sparekontoar. Hugs at du alltid bør ha ein buffer i tilfelle noko uventa skulle skje. Ta kontakt så hjelper vi deg med å oppretta dei kontoane du treng.
  • Forutsigbart - ingen store, uventa svingningar
  • Full oversikt i nett- og mobilbanken
  • Den tryggaste formen for sparing

Sparekontoer

Støtt bygda di, sett innskudda dine lokalt!

"Set du pengane dine i bygdebanken, stør du arbeidsliv og tiltak i bygda di". Slik var ordlyden i annonsa vår i 1958, og dette er like gjeldande i dag. Flytt innskota dine til lokalbanken og støtt oppunder nærmiljøet ditt.

Å spare på konto er føreseieleg og sikkert. Hos oss kan du spare i BSU, på fastrentekonto eller på sparekonto. Hugs at du alltid bør ha ein buffer i tilfelle noko uventa skulle skje.

Banksparing

Korleis bli kunde

Kontakt oss på 53 43 03 00 for å komme i kontakt med ein kunderådgjevar eller klikk på knappen under for å bli kunde digitalt.