Visjon og verdiar

Her finn du bankens visjon og verdiar.

Visjon

I langtidsplanen for banken har Tysnes Sparebank ambisjoner om å være den lokale kompetente frittstående sparebanken i regionen. Banken har over lang tid hatt høg kundetilfredshet. Målet er at bankens kundetilfredshet skal være i den beste halvdelen av Eika Alliansens 76 banker.

Tysnes Sparebank sin visjon er ” Vi skal gi kundane våre verdas mest personlege bank”.

Med ein ambisiøs ambisjon uttrykker banken kva den skal være for kven slik:
”Med personleg kjennskap til alle våre kunder, skal vi drive ein konkurransedyktig sparebank for kundar i Hardanger, Sunnhordland og Os/Fusa-regionen, der den personlege nærleiken betyr mykje meir enn dei lavaste prisane, slik at banken skal kunne utvide sitt nedslagsfelt fra Eidfjord til Os og sørover til Sveio og innover mot Odda.”

Banken skal være ”alt for nokon, og ikkje noko for alle”.

Bankens merkevare ”Eg er banken din” blei lansert i 2014 og har gitt banken eit stort løft som merkenavn i regionen.

Verdiar

Verdiane våre er:

V - verdiskapande
E - engasjert
T - tilgjengeleg