Innhenting av manglande legitimasjon

Det er ikkje berre i nyetablering av kundeforholdet dette er lovpålagt, men også i løpande kundeforhold der dette mangler må vi innhente pass. Dette betyr at enten må kunden komme til eit av våre kontor for å scanne passet, eller ein bekrefta kopi sendes oss på sikker kommunikasjon innlogga i nettbank (sjå lenger ned på sida).

Kva type legitimasjon må synast fram

Legitimasjon
Me treng oppdatert legitimasjon frå mange av våre kundar. Sjølv om man har vært kunde hos oss i mange år, eller akkurat har starta eit kundeforhold med oss er det viktig at man er legitimert riktig. Alle banker er nå lovpålagt å ha oppdatert legitimasjon på sine kundar for at man rett og slett skal være sikker på at «du er du».
Me anbefalar at alle kundar legitimerer seg med gyldig pass. Har man ikkje pass kan man legitimere seg med anna gyldig legitimasjon som f.eks førarkort. (BankID krev pass).

BankID
For å kunne ha BankID er det krav om at man må legitimere seg med gyldig pass. BankID er din signatur i form av ein elektronisk ID og det stilles difor strengere krav til legitimasjonskontroll.

Sende pass digitalt:
Du kan sende bekrefta kopi av passet ditt på sikker kommunikasjon til oss. Dette gjer du enklast i nettbank, logg inn og velg «kontakt oss». Klikk på dei 3 strekane oppe til høgre, og velg legitimasjon. Så lastar du opp kopien av passet og sender inn. Dette er heilt trygt.
Husk at kopi av passet må være bekrefta av offentlig instans: bank, post, kommune osv.

SMS fra Tysnes Sparebank
Kundar hos oss der me manglar legitimasjon vil motta ein SMS om dette. 

Kontakt oss

Ver vennlig å fyll ut namn
Ver vennlig å legg igjen ei melding
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Ver vennleg å skriv inn ei gyldig e-postadresse