Aktiv - vår eigedomsmeklar

Gjennom samarbeidet med Aktiv Sunnhordland har vi ultralokal kjennskap til Sunnhordland og tilbyr deg ein fordelspakke om du brukar oss ved kjøp og sal av bustad.

Alt på ein stad

Samarbeidet mellom Aktiv Sunnhordland og Tysnes Sparebank gjev deg tilgang til finansiering, forsikring og eigedomsmekling under same tak!

Aktiv Sunnhordland er samlokalisert med Tysnes Sparebank på Stord. Du møter oss også via bankens andre lokasjonar.

 

 

Kontakt oss

Ver vennlig å fyll ut namn
Ver vennlig å legg igjen ei melding
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Ver vennleg å skriv inn ei gyldig e-postadresse

Opningstider og adresser