Emisjon i Tysnes Sparebank

Det nærmar seg opning av vår garanterte fortrinnsrettsemisjon, der vi skal hente inn inntil 40 millioner kroner. For at teikningsprosessen skal gå smidig for deg som skal delta, så ber vi om at du forberedar deg ved å gå gjennom det du bør ha på plass før emisjonen opnar.

Lenke til teikningsblankett

Teikninga opnar tysdag 31. mai 2022 kl 09:00 og stenger tysdag 14. juni 2022 kl 16:30 norsk tid. 

(Sida vil ikkje vere tilgjengeleg utanfor dette tidsrommet)

Prospekt

Last ned prospekt i forbindelse med garantert fortrinnsrettsemisjon her. 

Meld deg på informasjonsmøte

Tirsdag 31. mai kl. 14.30 på Teams 
Tirsdag 7. juni kl. 18.00 i banken sine lokale i Våge på Tysnes 
Onsdag 8. juni kl. 18.00 i banken sine lokale på Stord
 

Dersom du ynskjer å delta send epost til Britt Ersvær på ber@tysnes-sparebank.no

Tidslinje for emisjonen

  • Første dag i tegningsperioden: 31. mai 2022 kl. 09:00
  • Siste dag i tegningsperioden: 14. juni 2022 kl. 16:30
  • Første dag med omsetning av tegningsretter: 31. mai 2022 kl. 09:00
  • Siste dag med omsetning av tegningsretter: 8. juni 2022 kl. 16:30
  • Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev: Omkring 16. juni 2022
  • Innbetaling ved automatisk belastning av konto: Omkring 21. juni 2022
  • Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret: Omkring 30. juni 2022
  • Utstedelse av egenkapitalbevis: Omkring 30. juni 2022
  • Levering av egenkapitalbevis: Omkring 30. juni 2022

Slik går du fram

Dersom du ønsker å bruke tegningsrettene til å tegne egenkapitalbevis

Dersom du ønsker å selge eller kjøpe tegningsretter

Jeg har ikke egenkapitalbevis fra før, men vil kjøpeSpørsmål og svar om fortrinnsrettsemisjonen

Om Tysnes Sparebank

Tysnes Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank hjemmehørende i Vestland fylke. Banken har avdelingskontorer på Husnes og Stord, og møteplasser i Bergen, Seimsfoss og Halsnøy. I Sunnhordaland har banken en markedsledende posisjon, både i personkunde- og bedriftskundemarkedet. Tysnes Sparebank har ambisjon om å styrke markedsposisjonen ytterligere. For mer informasjon om banken, se www.tysnes-sparebank.no.

Banken har sin virksomhet i Norge, reguleres av norsk rett og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 937 897 375. Besøksadressen til hovedkontoret til Tysnes Sparebank er Teiglandsvegen 2, 5680 Tysnes, og e-post er post@tysnes-sparebank.no. Telefonnummer er 53 43 03 00.

Per utgangen av 2021 har Tysnes Sparebank en forretningskapital (balanseverdi inkludert lån via Eika Boligkreditt) på om lag NOK 4,5 milliarder (4,1 milliarder i 2020) og et resultat etter skatt på NOK 27,2 millioner (NOK 27,6 millioner i 2020).