Tidsplan for emisjonen i 2017 (med forbehold om endringer):
Start av teikningsperioden 13. nov
Avslutning av teikningsperioden 27. nov kl. 15:00
Melding om tildeling, varsel om trekk/innbetaling         Omkring 29. nov 
Innbetaling ved automatisk belastning av konto           Omkring 6. des
Registrering i Foretaksregisteret samt levering av
nye egenkapitalbevis    
Omkring 8. des