Visste du at du kan leggje inn fleire kort i Vipps? Ein hovudregel er å bruke bankkortet ditt til venjebetaling og kredittkortet når du handlar på nett. Sjå etter Vipps som betalingsalternativ når du netthandlar. Reiser du kollektivt med buss eller tog, kan du også ofte betale med Vipps i appen. Vel Vipps som betalingsmåte og følgje instruksjonane på mobilen din.

Slik får du rabatten: 
3 %  rabatt får du når du netthandlar med Vipps forutsett at betalinga blir utført med ditt Eika Kredittkort i perioden 15. april - 31. mai. Husk at du må melde deg inn i rabattprogrammet for å få rabatten. Påmeldinga finn du i mobil- og nettbanken. 

Rabatten beregnes med bakgrunn i transaksjonsteksten, og alle kjøp som inneheld ordet «Vipps» i tekstfeltet vil gi rabatt. Unnataket er venneoverføringar og kjøp hos Vinmonopolet.

Du kan maksimalt tene 500 kr i rabatt per månad, og 2 500 kr per år. Beløpsgrensene omfattar alle rabattkampanjar i løpet av året. 
 
Når kjem pengane på konto? 
Rabatten blir utbetalt automatisk til kredittkortet månaden etter at kjøpet er gjort. Sjå etter «Eika rabattar» i transaksjonsoversikta i mobil- og nettbanken eller på den månadlege fakturaen din. Då får du oversikt over kva du har spart. Hugs at det alltid lønner seg å betale heile fakturaen ved forfall.

Usikker på korleis du kan registrere din Eika Kredittkort i Vipps? Slik gjer du det:

  • Opne Vipps
  • Vel «Profil»
  • Vel «Kontoer og kort»
  • Litt lenger ned på sida finn du området «Kort", her må du velje «Legg til kort»
  • Fyll inn kortnummeret, utløpsdatoen, utløpsåra og CVC-koden tilhøyrande din Eika Kredittkort og vel «Registrer»

God handel!