SMS bank og varsling

SMS tenester

Med våre SMS-tenester kan du enkelt overføre pengar mellom eigne kontoar, sjekke saldo og få oversikt over siste transaksjonar. Du kan i tillegg setje opp automatisk varsling av for eksempel lønns- og pensjonsinnbetalingar og større utbetalingar.

 • Gir rask og enkel oversikt.
 • Varsling av store utbetalingar gir tryggleik.
 • Tenestene blir administrerte i nettbanken, men kan også leggjast opp for kundar som ikkje har nettbank.

SMS Bank:
Send meldingen til: 26120

 • Saldo og siste føringar på konto: S (mellomrom) kontonummer (mellomrom) personleg kode.
 • Overføring mellom egine kontoar: O (mellomrom) frå kontonummer (mellomrom) til kontonummer (mellomrom) beløp i helie kroner (mellomrom) personleg kode.
 • Forfallsoversikt: F (mellomrom) kontonummer (mellomrom) personlig kode.
 • Endring av personleg kode: E (mellomrom) kontonummer (mellomrom) gammal kode (mellomrom) ny kode.
Aktiver SMS bank:
 • Har du telebankavtale, har du automatisk tilgang til SMS-bank.
 • Du treng ein eigen pinkode for SMS-bank, som du kan bestille i banken.
 • Om du ikkje har telebankavtale, må du kontakte banken.
SMS varsling:
Saldo: Disponibel saldo på dato eller vekedag du har valt.
Saldo over: Disponibel saldo over beløpet du har valt.
Saldo unde: Disponibel: saldo under beløpet du har valt.
Innbetalingar: Innbetalingar større enn beløpet du har valt.
Utebetalinga: Utbetalingar større enn beløpet du har valt.
Ikkje dekning på konto: Betalingar til forfall som det ikkje er dekning for

Aktiver SMS varsling:

 • Logg inn i nettbanken
 • Gå til "Innstillingar" i venstremenyen
 • Vel "SMS-varsling" under "Mobil i menyen
 • Følg instruksjonane, og vel kva du ønskjer varsel for