Automatisk eFaktura

Automatisk eFaktura gjer at du som kunde får tilsendt fakturaen rett i nettbanken. Det er både enkelt og trygt.

Slik sjekkar du i nettbanken:

Klikk på «Betalingar» i menyen.
Gå til eFaktura.
Vel «Automatisk eFaktura» øvst til høgre

Klikk på den grøne knappen med «Automatisk eFaktura» og godkjen med BankID. 

 

Aktivert automatisk eFaktura

Dersom du har aktivert automatisk eFaktura allereie, vil nettbanken sjå slik ut. Du treng ikkje gjere noko. Du kan oppdatere e-post og mobilnummer dersom det trengst.

Slik sjekkar du i nye Eika Mobilbank:

Vel menyen øvst med tre strekar.
Trykk på «Betale»
Trykk på «eFaktura».
Dersom knappen er mørk slik som på biletet, er automatisk eFaktura på.
Dersom knappen er kvit, kan du trykkje for å aktivere.
 

Slik sjekkar du i mobilbanken:

Klikk på «Betalingar» i menyen.
Gå til «Betalingsavtalar».
Vel «Automatisk eFaktura» nedst i menyen.

Automatisk eFaktura