Landbruk

Det blir stilt stadig større krav til deg som er gardbrukar. Som andre bedriftsleiarar skal du setje deg mål og leggje ein plan for framtida. Fornying og effektivisering krev gjerne nye investeringar.