Bygg og anlegg

Ein må vere uthaldande for å etablere ei solid bedrift, og dette gjeld særleg for deg som driv innan bygg og anlegg. Tekniske og juridiske krav, varierande likviditet og eigenkapital kan vere utfordrande –sjølv for dyktige handverkarar.