Tysnes Sparebank i samarbeid med Indre Sogn Sparebank og Jernbanepersonalets bank og forsikring gjennomførte eit vellukka spareseminar i Bergen med 140 kundar. Gunnar Birkeland frå Eika Kapitalforvaltning hald eit glimrande innlegg om aksjesparekonto, IPS og sparing i fond. Haaheim Gaard stod for lokalmat og drikke. Me ser for oss ein spanande haust med mykje fokus på sparing og pensjon.