Støtt bygda di, sett innskota dine lokalt! 

"Set du pengane dine i bygdebanken, stør du arbeidsliv og tiltak i bygda di". Slik var ordlyden i annonsa vår i 1958, og dette er like gjeldande i dag. Flytt innskota dine til lokalbanken og støtt oppunder nærmiljøet ditt.

Ynskjer du ein prat kring dine innskot? 

Tlf: 53430300 eller 
post@tysnes-sparebank.no