Torsdag 27.04.2017 hadde Tysnes Sparebank besøk av alle førskuleborna på Tysnes. Dei fekk omvisning i banken, helste på banksjefen, og kosa seg etterpå med bollar og saft i kantina.
Takk for besøket!