Styrene i Tysnes Sparebank og Haugesund Sparebank vedtok 2. november en plan for sammenslåing av bankene (fusjonsplan). Bankene driver virksomhet i ulike tilgrensende geografiske markedsområder, som gir den sammenslåtte banken grunnlag for videre utvikling med økt konkurransekraft og styrket markedsposisjon på Haugalandet og i Sunnhordland.

Vi inviterer egenkapitalbeviseiere i Tysnes Sparebank til informasjonsmøte om den planlagte fusjonen med Haugesund Sparebank.

Møtet blir gjennomført på teams onsdag 8 november kl. 09.00 – 10.00

Send en e-post til Karoline Dalen, kda@tysnes-sparebank.no dersom du ønsker å delta, så får du innkallingen via teams.  

Agenda er;

* presentasjon av fusjonsplan med bakgrunn for hvorfor styret har valgt denne løsningen

 

Tysnes, 3. november 2023

 

Dag Sandstå

Banksjef