Myndigheita har bedt alle norske bankar om å oppdatere kundeinformasjonen sin. Det er viktig for oss å beskytte dine økonomiske interesser. Det betyr blant anna å beskytte deg mot  svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet. Å bidra til dette er en del av vårt samfunnsoppdrag

 

Spørsmåla me stiller skal sikra at all informasjon me har om deg er oppdatert og korrekt.


Me spør blant anna kvar pengane dine kjem frå, korleis du bruker banken, ditt statsborgarskap og fødeland. Disse spørsmåla stiller me alle våre kundar med jamne mellomrom.

 

All informasjon me mottar blir behandla konfidensielt i samhøve med bankens teieplikt, og vil dermed ikkje bli brukt til andre formål som for eksempel marknadsføring.

Ved å svare på spørsmåla våre, hjelper du oss i dette viktige arbeidet. Me håper du har forståing for dette, og at du ønsker å bidra til at me har oppdatert og korrekt informasjon om deg som kunde.

 

Har du spørsmål, eller er i tvil om det er Tysnes Sparebank som har kontakta deg?

Kontakt oss på 53430300, eller send oss ein e-post til post@tysnes-sparebank.no

 

Her finner du mer informasjon fra Finanstilsynet