EPSI-målinga for forsikringsbransjen viser at Eika har Noreg sine mest lojale forsikringskundar i privatmarknaden, samt at bedriftskundane òg er særs godt nøgde med Eika Forsikring.

Våre privatkunder er Noregs mest lojale

I tillegg til at Eika Forsikring har dei mest lojale kundane, er dei også av bransjens mest tilfredse.            
                      

Kundetilfredshet personkunder

"Blant dei målte forsikringsselskapene så er det Eika Forsikring som kommer best ut med eit resultat på 75,5. Kundane til Eika er godt nøgde med forsikringsproduktane dei har, og opplever at forsikringsselskapet er relativt dyktige på å følge dei opp. Dette gjev kundane ein god følelse av å vera rett forsikra, og det er naturlegvis noko som bygger både tillit og lojalitet" - Utdrag fra EPSI-målingen 2017

Særs lojale og tilfredse bedriftskundar
Også hos bedriftskundane scorer Eika Forsikring høgt. Bedriftskundane er særs lojale og tilfredse med sitt kundeforhold i Eika.
                      
Lojalitet bedriftskunder

* Øvrige forsikringsselskap: Samlegruppe for mindre selskaper
Undersøkelsen fra EPSI kan du finne her: Skadeforsikring 2017
* Samlegruppe for mindre selskaper som Codan, KLP, Enter, OBOS, Vardia, Storebrand og JBF
Ta kontakt med oss om du ynskjer ein gjennomgang av dine forsikringar!
Du finn meir informasjon på våre heimesider og her kan du også kjøpe forsikringar.