Bedriftsforsikring

Ved å kjøpe bedriftsforsikring sikrar du den økonomiske tryggleiken til bedrifta om noko uventa skulle skje.
 • Kombinert forsikring som omfattar maskiner, inventar, lausøyre og varar, samt ansvar for drift av arbeidet
 • Dekkjer tap som følgje av stopp i produksjonen
 • Omfattar vatn-, brann- og innbrotsskadar
Kontakt meg om bedriftsforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Tilleggsforsikringar

Forsikringa kan utvidast med:
 • Entreprenørforsikring
 • Varer i kjøle-/frysedisk ved feil/svikt i  kjølesystem eller straumtilførsel
 • Innbrotsforsikring av varer i stålcontainer
 • Innhald i verdiskap
 • Tank med innhald
 • Pumper og fundament
 • Datautstyr og databerarar
 • Lønn til tilsette