Dette kan du gjere i nettbanken

Dette kan du gjere i nettbanken

Ny funksjonalitet gjer det enklare å administrere økonomien i bedrifta. Det er også nyleg lansert funksjonalitet for bedrift i Eika Mobilbank. Du kan førebels gjere meir i nettbanken, men nytt og nyttig kjem fortløpande både der og i appen.

Nyheit!

Hånd med mobil, eika-logo på mobilen

No får du bedriftsbanken din i appen

Har du mobilbankappen som privatkunde, kan du no bruke den same appen for bedrifta di!

Gå til Profil og innstillingarBytt avtale for å kome i gang.

Søk opp Eika mobilbank der du lastar ned appar om du ikkje har den enno.

Dette kan du gjere i nettbanken

Vi har oppgradert nettbanken slik at du no finn fleire nye funksjonar som gjer bankkvardagen litt lettare. 

Dette er nokre av dei nye funksjonane i nettbanken:

  • AvtaleGiro Automatisk betaling av faktura i nettbanken. AvtaleGiro kan opprettast og administrerast av ein administrator for bedrifta.
  • Brukaradministrasjon Sjølvbetent brukaradministrasjon der administratoren kan opprette heilt nye brukarar, endre kontorettar og roller på eksisterande brukarar, og slette brukarar.
  • Likviditetsoversikt Gjev deg eitt overblikk over forventa innbetalingar og utbetalingar i ein vald periode.
  • Kontooppretting Administratoren kan opprette nye kontoar for bedrifta i nettbanken.
  • Hovudavtale/underavtalar Høve til å knyte saman fleire bedrifter med underavtalar til hovudavtalen. Alle kontoar og brukarar blir samla og administrerte frå hovudavtalen. Passar for rekneskapskontor eller der det er behov for å arbeide med fleire bedrifter utan å byte mellom avtalane.
  • Kontogrupper Brukarar kan lage eigne grupperingar av kontoar som finst i avtalen, og bruke grupperinga fleire stader i nettbanken. Passar for kundar med mange kontoar i same

Sjå korleis du brukar den nye nettbanken